September 2022

Reisverslag

Terwijl de zon ondergaat over Sierra Leone, landen we veilig in Freetown. Vanuit het vliegtuig is te zien dat het water in de rivier hoog staat. Het is midden in het regenseizoen en het heeft erg veel geregend dit jaar.

Blije kinderen

De kinderen op de school zijn weer erg blij ons te zien. Achter de kinderen staan emmers met waterfilters. Deze zijn bestemd voor de lokalen, zodat de kinderen gefilterd drinkwater hebben op school.

In ieder lokaal staat een filterset, met daarboven een poster over: waarom gefilterd water, hoe ze de emmers schoon moeten houden en een Bijbeltekst uit Johannes 4, een verwijzing naar het levende Water.

Ook voor de tapkraan van de watertank naast de kerk is een filterinstallatie bevestigd. Het was een hele klus om met primitieve middelen alles in orde te maken. Maar het is gelukt! 

Gefilterd drinkwater!

Dat een filter nodig is, was al na een paar dagen duidelijk toen we de eerste groene aanslag al zagen ontstaan in het filter.

Ook tijdens dit bezoek hebben we verschillende dorpen bezocht en Gods Woord uitgedeeld aan de mensen die graag een Bijbel willen hebben. Altijd weer een indrukwekkend moment om zo te midden van de armoedige omstandigheden waarin de mensen leven, hen een rijke boodschap uit te mogen delen. Bidt u mee of Gods Woord hun leven mag vernieuwen? 

Dit keer hadden we ook de mogelijkheid om op een basisschool Bijbels uit te delen. Zo mogen ze op jonge leeftijd in aanraking komen met de Bijbel. De Bijbels zijn geschonken door de Gereformeerde Bijbelstichting. 

De kerk wordt momenteel verbouwd omdat deze na twee jaar al te klein. Daarom worden de kerkdiensten tijdelijk onder de veranda van de school gehouden. De verbouwing schiet al op. De muren zijn klaar, het dak moet er nog op en de vloer gelegd, dan is het gereed en is er voor iedereen weer een plaatsje in de kerkzaal.

Zondagschool

Voor de kinderen is er zondagsschool. Eerst wordt er door de leraar een verhaal voorgelezen uit de kinderbijbel van H. van Dam.

Daarna worden de bijbehorende vragen met elkaar besproken en leren de kinderen een Bijbeltekst uit het hoofd. Als afsluiting maken ze nog een kleurplaat over het Bijbelverhaal. De kinderen doen enthousiast mee!

 

Officiële opening

Op 19 september was de officiële opening van het nieuwe schooljaar waarbij verschillende belangrijke personen uit de dorpen en de ouders aanwezig waren. Bij de start waren nog niet alle kinderen aanwezig. Dit gaat in Afrikaanse landen zo. Sommige kinderen moeten nog werken op het land en komen pas later. We hopen dat straks alle leerlingen er weer zijn zodat ze ook dagelijks Gods Woord horen, waar iedere schooldag mee begonnen wordt.

Dagopening

De dagopening is altijd een bijzonder moment. Iedere morgen wordt met elkaar gezongen, gebeden en kort iets uit de Bijbel overdacht. 

Dit meisje heeft vorig jaar op de kleuterschool gezeten en is nu overgegaan naar de eerste klas waar ze dit jaar leert lezen en schrijven. Ook de oudere studenten zijn weer ijverig aan het werk!

Iedere schooldag wordt er 45 minuten besteed aan Bijbel- en godsdienstonderwijs. In de twee oudste groepen hebben we voor deze les de deeltjes van het Groot Bijbelsdagboek (B.J. van Wijk) uitgedeeld. Deze zijn geschonken door de Bunyanstichting. De leerlingen zijn gewend om hardop mee te lezen als eruit voorgelezen wordt. Het is prachtig om dit mee te maken! Voor iedere dag een Bijbelse vertelling met een toepassing.

 

Bijbelleesboekjes

Bij de jongere groepen hebben we voor deze les een Bijbelleesboekje uitgedeeld over het leven van Mozes (geschonken door de GBS). Samen met de leraar gaan ze dit boekje bladzijde voor bladzijde door.

 

Handwerk

De jongens vinden het ook heel leuk om praktisch bezig te zijn, bijvoorbeeld met figuurzagen. Dit worden sleutelhangers met het logo van de stichting.

Het was een feestelijk moment toen het lintje doorgeknipt werd en de kliniek officieel werd geopend. De toeschouwers zijn kort gewezen op Psalm 103 waarin het gaat over de krankheid die genezen wordt en is hen verteld over de enige Heelmeester die geestelijk zieken genezing schenkt.  

Bij de ingang van de kliniek hangt een bord met deze tekst, op de achtergrond de school en de kerk.  

Bij de opening van de kliniek zijn er ook Bijbelleesboekjes uitgedeeld, dit keer over het leven van Abraham. Ook kreeg iedereen een blikje drinken. Het was een blij moment!

In de kliniek is er oogcontrole gedaan bij alle leerlingen van de school en de inwoners van verschillende dorpen (sommige mensen kwamen 3 uur lopen naar de kliniek). Eerst werd het zicht gecontroleerd aan de hand van een ‘visuskaart’ waarvan aangegeven moest worden waar in de cirkel de opening is. Als daaruit bleek dat het zicht minder was dan wenselijk werden de ogen gemeten met een speciaal apparaat wat voor deze actie kosteloos beschikbaar was gesteld door Roukens Opticiens. 

Indien nodig werd er een bril aangemeten. Deze brillen worden in Nederland klaargemaakt en D.V. een volgend bezoek meegenomen en uitgedeeld. 

 

Bijbelverhaal

Tussen de controles door werd de bezoekers en de kinderen die altijd rondom de kliniek te vinden zijn, een Bijbelverhaal verteld. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van Bartiméüs of de blindgeborene.

Waterput

Intussen is ook de tweede waterput klaar en in gebruik. Tijdens het officiele moment van de overhandiging van de put aan de dorpschief, hebben we een bord gegeven met daarop de naam van de put ‘Rehoboth’. Deze put wordt vooral gebruikt door de leerlingen van een schooltje dat daar vlakbij staat.  

We kregen de gelegenheid om deze leerlingen allemaal een Bijbelleesboekje te geven. De jongste kregen het kleur- en werkboekje over de schepping en de ouderen het leesboekje over Abraham. Zo mag ook in de omliggende dorpjes het zaad van Gods Woord gestrooid worden.  

 

Mooie momenten

Het was een reis vol mooie momenten, bemoedigingen en ook beproevingen. Die laatste laten zich vaak niet op foto’s afbeelden. Er is veel materiële en geestelijke nood.

De strijd om het Zaad van de vrouw, de Heere Jezus Christus, is soms hevig en diep. Er zijn zorgen om de gezondheid van verschillende kerkbezoekers en leerlingen. Maar nog meer drukt de geestelijke nood van al de zielen die met ons op reis zijn naar de eeuwigheid.

Het is ons uitzien en gebed of de Heere het werk dat evangelist Daniel mag doen en het Woord dat dagelijks gestrooid mag worden, rijke vruchten mag dragen voor de eeuwigheid. Tot Gods eer!  

 

Gods trouw!

Kort voor onze landing op Schiphol stond er een prachtige regenboog in de wolken. Wij stuurde daarvan een foto naar Daniel. Diezelfde dag stuurde hij een foto terug met de regenboog boven de kerk en school. Dat geeft moed, want God is getrouw!