Vanwaar hebt Gij dan het levende water?…

De waterput

Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte voor de lokale bevolking, zo hopen wij dat er ook veel mensen in contact mogen komen met het Levende Water, de Heere Jezus Christus

Schoon water

Voor ons zo gewoon, schoon drinkwater.
Zo uit de kraan…
In Sierra Leone is dat niet zo gewoon.
Daarom is een goede waterput erg belangerijk.
Dit is daarom ook een van de eerste dingen die we in het dorpje Limba proberen te realiseren.

Dopper actie

Bij 150 verkochte Njalowei Doppers een nieuwe waterput in een van de dorpjes in Sierra Leone!
Water is een van de basisbehoeften. In de dorpen wordt deze basisbehoefte vaak gemist. Stichting Njalowei probeert hier verandering in aan te brengen door in de dopren rondom de school nieuwe waterputten te realiseren.

Bij aankoop van een Dopper helpt u hieraan mee.

Bestel hier uw dopper!

Verloop van de actie

0
Waterput in aanbouw
0
Verkochte Doppers
0
Gerealiseerde waterputten

Het Levende water

Zoals u kunt lezen op de pagina ‘Over Njalowei’ betekent het woord Njalowei waterbron in de lokale stamtaal.
De stichting heeft deze naam gekregen geinspireerd vanuit Johannes 4 waar de Heere Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoette.

Rondom de waterput gebeurt er een wonder!
De ogen van de zondige Samaritaanse vrouw worden geopend. Ze gaat zien wie ze zelf is, maar de Heere Jezus laat ook zien dat Hij de Messias is.

Eigenlijk is het een onmogelijke ontmoeting, hoe kan een Joodse Man spreken met een vrouw en dan ook nog eens een Samaritaanse vrouw.
Zo zijn er in onze ervaring ook vaak onmogelijkheden, maar het staat God niet in de weg om deze ontmoetingen, ook vandaag nog, te laten plaatsvinden!

Het gevolg van deze ontmoeting is: 
Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en zeide tot de lieden:
Komt, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, is Deze niet de Christus?

Dat is ons gebed, dat er veel van zulke ontmoetingen mogen plaatsvinden, met dezelfde gevolgen. Dan zal het Evangelie zich verspreiden, zoals de waterkringen zich verspreiden over het water…

“Komt, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb;
is Deze niet de Christus?”

– Johannes 4:29

Waterputten

De waterput is nog niet klaar maar toch al in gebruik genomen.

Een hele klus!

De waterput wordt met de hand gegraven.
Hoe dieper er gegraven wordt hoe beter.
Dan is er in de droge periode ook water beschikbaar