Project kerk

Graag nemen we u mee naar het dorpje Limba waar voor het eerst in de geschiedenis een kerkje is gebouwd

Opening kerkgebouw

Bouw van de kerk

De kerktoren

Het dak erop

Bijna klaar

“Het is alleen door Gods genade dat deze kerk hier mag staan”

-Evangelist Daniel Lusenie

God’s time is the best…

In een van de kleine dorpjes in het zuiden van Sierra Leone is in 2020 een kerkje gebouwd. Naast dit kerkje staat nu ook een school, met elkaar verbonden door een schoolplein. Evangelist Daniel Lusenie heeft met hulp van lokale bouwers de gebouwen gerealiseerd.

Evangelist Lusenie is geboren in dit dorp. Mede door traumatische ervaringen die hij tijdens de burgeroorlog (1991-2001) in zijn vaderland heeft meegemaakt, moest hij vluchten.Tijdens zijn vlucht is hij opgevangen op een zendingspost in Gambia, waar hij onderwijs heeft gekregen en vervolgens ook een theologische opleiding heeft gevolgd, waarvoor hij in 2011 is geslaagd.
In 2014 is hij na veel omzwervingen in Europa gekomen, waar het echtpaar Roukens hem in 2015 voor het eerst hebben ontmoet.

Sinds de eerste ontmoeting zijn er hartelijke banden gevallen. Er is vanaf het begin ook een geestelijke band met hem gegroeid, waarin van nabij ervaren werd hoe de Heere Daniel stap voor stap onderwijs gaf vanuit Zijn Woord en de nood op zijn hart bond om Gods Woord te gaan brengen in zijn vaderland.

Het reformatorisch gedachtengoed is hem lief. In de periode dat hij in Europa was, is hij door meerdere personen onderwezen in de Heidelbergse en Westminster Catechismus.

Sinds begin 2020 is Daniel weer helemaal teruggekeerd naar zijn geboortedorp Limba in Sierra Leone.

Foto gallerij

Even meekijken op de bouwplaats

Een bijzonder moment

In de zomer van 2020 is de kerk geopend, het was een bijzondere gebeurtenis voor de inwoners van het dorp Limba en directe omgeving. Voor het eerst een kerkgebouw in het dorp…

Vanaf de eerste zondag wordt de dienst door velen bezocht, er wordt aandachtig geluisterd. Er is een honger naar het Woord. In deze duistere en heidense omgeving mag nu de boodschap van zonde en genade klinken. Arme zondaren wordt het Evangelie verkondigd!

Zo zit er iedere zondag een vrouw in de kerk die zonder de Bijbel is opgegroeid, maar nu Gods Woord indrinkt als water. Op de vraag wie haar voorbeeld is in haar dagelijkse werk op de school, was direct haar antwoord: de Heere Jezus Christus.
Ze is als een moeder voor de leerlingen.

De kerk vol mensen…

Het Woord mag klinken! De luisteraars wordt onze afkomst en diepe val voorgehouden, maar ook de enige weg ter zaligheid.

Ziet u vooraan ook de vele kinderen zitten? Ze komen graag met hun ouders en grootouders mee naar de kerk. Vaak is er voor hen geen stoel meer of plaatsje op de bank, maar zitten ze op de grond.

Naast de zondagse bijeenkomsten is er ook iedere morgen om 06.00 uur een dagopening. Er wordt een Bijbelgedeelte overdacht, met elkaar gebeden en gezongen. Velen dorpsbewoners komen hiernaartoe.
Ook de leerkrachten en andere medewerkers van de school zijn hier iedere morgen bij aanwezig. Kort daarna, rond 07.30 uur komen de eerste schoolkinderen. Waarna om 08.00 uur op het plein de schooldag met de kinderen wordt geopend. Opnieuw mag dan het Woord opengaan, gebeden en gezongen worden.

Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.
Want het Koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de heidenen
Psalm 22: 28 en 29