Het schoolproject

Door het realiseren van een school in het dorpje Limba, ontvangen nu elke dag 300 leerlingen christelijke onderwijs!

“It’s only by God’s grace that we have this school”
–  Daniel Lusenie

Onze pilaren

Wat we de kinderen willen bieden

Ons grootste doel is om de kinderen in aanraking te brengen met Gods Woord. Daarnaast praktisch onderwijs geven waardoor de opgroeiende generatie meer in staat is om zelfredzaam te zijn.

Een unieke mogelijkheid

Veel kinderen uit de omliggende dorpen hebben geen toegang tot goed en christelijk onderwijs

Vanwege de armoede zijn veel kinderen niet in de gelegenheid om naar school te gaan. Door het schoolgeld zo laag mogelijk te houden voor de ouders hebben nu veel kinderen de mogelijkheid gekregen om goed en daarbij ook christelijk onderwijs te ontvangen.

Dankbaar voor deze unieke mogelijkheid

De kinderen zijn ontzettend dankbaar voor het onderwijs en de mooie school

Als bestuur zijn we getuige van de blijdschap die de kinderen uitstralen omdat ze leerling mogen zijn op deze nieuwe school.
Alle kinderen, ook (aanstaande) tienermoeders zijn hartelijk welkom.

Onze verantwoordelijkheid in deze unieke mogelijkheid

We zien er naar uit dat deze kinderen de Bijbelse geschiedenissen al jong mogen kennen

Gebogen over de Bijbelse geschiedenis van Jozef…
Door het leren van de Bijbelse geschiedenissen worden de jonge kinderharten gevormd.

Zo mogen we hen een basis meegeven voor de toekomst.

En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
Deuteronium 6:7

Ruggensteun

Helpt u mee om de rugtas van de schoolkinderen te vullen? Of draagt u bij om een jaar lang elke dag de maag van een van de leerlingen te vullen?
Of wilt u ervoor zorgen dat de kinderen elke dag hun eigen leerkracht hebben?

Onderstaande eenmalige donaties zijn binnenkort beschikbaar, dit in verband met de recente oprichting van de stichting en de aanvraag bij de bank voor een bankrekening.
Wel kunt de maandelijkse ruggensteun vast toezeggen. Klik hier voor de mogelijkheden.

  • Schoolspullen
  • Eigen boek Bijbelse geschiedenis
  • Toegang tot gratis basis medicatie zoals paracetamol
Doneer
  • U helpt 1 kind voor 1 jaar aan een dagelijkse lunch
  • Hygiëne artikelen voor de dames
  • + Rugtas met inhoud
Doneer
  • Elke leerkracht is gediplomeerd
  • Elke leerkracht heeft de Code of Conduct ondertekend
  • Elke leerkracht is kerkelijk meelevend
Doneer

Project school in beeld…

Opbouw

Bekijk meer

Opening school

Bekijk meer

Interieur

Bekijk meer

Dagopening

Bekijk meer

School in bedrijf

Bekijk meer